Så går det till steg för steg

Offertförfrågan ovk

Första steget är ofta en offertförfrågan eller ett inledande telefonsamtal. Där kan ni kan ställa frågor om hur besiktningen går till och vi som besiktningsmän får övergripande information om fastighet.

Offer inom 48 timmar ovk

Inom 48 timmar har ni alltid en offert med fast pris skickad till den mail ni angett.

Tidsbokning ovk

Tid bokas alltid i samförstånd med beställare. Antingen via telefon eller mail. Berätta gärna om era förutsättningar och när ni önskar ha det utfört.

Platsbesök ovk

Platsbesök innebär att besiktningsmannen går igenom fastigheten och ser över värmesystemet, ventilationen och klimatskalet.

Erhållet besiktningsprotokoll ovk

Erhållen energideklaration

Efter besöket går energiexperten igenom intagen information och skriver ihop protokollet. Har inte besiktningen varit komplex så kan ni räkna med en färdig energideklaration inom 1–5 arbetsdagar.

Konsultation ovk

Vi på Energideklarera erbjuder alltid kostnadsfri konsultation efter erhållen energideklaration.

Energideklarering

Så går det till steg för steg

Solar Panels

Första steget är ofta en offertförfrågan eller ett inledande telefonsamtal. Vi går sedan igenom inkomna uppgifter för fastigheten.

Offert energideklaration

Inom 48 timmar har ni alltid en offert med fast pris skickad till den mail ni angett.

Wind Turbines

Tidsbokning sker alltid i samförstånd med beställare. Antingen via telefon eller mail. Berätta gärna om era förutsättningar och när ni önskar ha det utfört.

Wind Turbines

Platsbesök innebär att besiktningsmannen går igenom fastigheten.

Wind Turbines

Dagarna efter besiktningstillfället går besiktningsmannen igenom protokollsanteckningar och skriver ihop protokollet. Har inte besiktningen varit komplex så kan ni räkna med ett protokoll inom 1–5 arbetsdagar.

Wind Turbines

Vi på Energideklarera erbjuder alltid kostnadsfri konsultation efter utfört arbete.