Energideklaration

Energideklaration

Vi genomför energideklaration för BRF:er, företag och privatpersoner. Effektivt, smidigt och prisvärt.

Boka energideklaration
Boka Energideklaration
Effektivt, smidigt och prisvärt.

Energideklarera

Vi utför energiberäkningar på allt ifrån den nybyggda villan till komplexa fastigheter och kommersiella lokaler. Vi har lång erfarenhet av att utfärda energideklarationer och våra certifierade energiexperter besiktigar själva alla objekt. Detta gör att vi kan erbjuda ett konkurrenskraftigt pris och snabb hantering.

Våra energideklarationer uppfyller alla krav och är giltiga i 10 år från utfärdandet. Kontakta oss för att prisuppgift och bokning.

 • Certifierade besiktningsmän med lång erfarenhet.

 • Offert inom 48h.

 • Konkurrenskraftigt pris, inga mellanhänder.

 • Tryggt och säkert.

Energideklaration2024-05-21T13:40:24+02:00
Allt du behöver veta om energideklarering.

Vad innebär energideklaration?

Energideklaration innebär att en byggnads energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras.

I princip ska större byggnader dit allmänheten har tillträde och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ha en giltig energideklaration. Vid nybyggnad eller vid försäljning av en byggnad krävs också en energideklaration. En del byggnader omfattas dock inte av kravet på energideklaration.

Energideklarationen ska göras av en certifierad energiexpert.

Vanliga frågor och svar om Energideklaration

Hur räknas energideklaration ut?2024-04-16T13:33:14+02:00

När primärenergital och energiprestanda beräknas utgår det ifrån verklig levererad mängd energi till byggnaden, omfattande energi för uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, och eventuell komfortkyla. All annan energi som används i byggnaden benämns hushållsenergi, och räknas inte in i energianvändning för energideklarationen. Den verkliga energiförbrukningen normaliseras och normalårskorrigeras innan det slutgiltiga betyget visas. Den verkliga energiförbrukningen är alltså inte alltid den som kommer visas i energideklarationen.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vilka fastigheter behöver energideklaration?2024-04-16T13:33:26+02:00
Dessa byggnader ska energideklareras:
 • Byggnader som ofta besöks av allmänheten och är större än 250 kvm.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt omfattas. För bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att fastigheten energideklareras.
 • Byggnader som säljs ska vara energideklarerade. Det gäller även villor, trots att dessa upplåts med äganderätt.
 • Nya byggnader som även innefattar villor/småhus ska energideklareras senast två år efter slutbevis


Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vad säger lagen om energideklaration?2024-04-16T13:33:51+02:00

Lag (2012:397). Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration vid ett köp av en bostad eller lokal. Det gäller även vid köp av en del av en byggnad. Energideklarationen är till för att kunna jämföra olika byggnader med varandra.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

 

Allt du behöver veta om energideklarering.

Vad innebär energideklaration?

Energideklaration innebär att en byggnads energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras.

I princip ska större byggnader dit allmänheten har tillträde och byggnader som upplåts med nyttjanderätt ha en giltig energideklaration. Vid nybyggnad eller vid försäljning av en byggnad krävs också en energideklaration. En del byggnader omfattas dock inte av kravet på energideklaration.

Energideklarationen ska göras av en certifierad energiexpert.

Vanliga frågor och svar om Energideklaration

Hur räknas energideklaration ut?2024-04-16T13:33:14+02:00

När primärenergital och energiprestanda beräknas utgår det ifrån verklig levererad mängd energi till byggnaden, omfattande energi för uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, och eventuell komfortkyla. All annan energi som används i byggnaden benämns hushållsenergi, och räknas inte in i energianvändning för energideklarationen. Den verkliga energiförbrukningen normaliseras och normalårskorrigeras innan det slutgiltiga betyget visas. Den verkliga energiförbrukningen är alltså inte alltid den som kommer visas i energideklarationen.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vilka fastigheter behöver energideklaration?2024-04-16T13:33:26+02:00
Dessa byggnader ska energideklareras:
 • Byggnader som ofta besöks av allmänheten och är större än 250 kvm.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut. Även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt omfattas. För bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att fastigheten energideklareras.
 • Byggnader som säljs ska vara energideklarerade. Det gäller även villor, trots att dessa upplåts med äganderätt.
 • Nya byggnader som även innefattar villor/småhus ska energideklareras senast två år efter slutbevis


Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vad säger lagen om energideklaration?2024-04-16T13:33:51+02:00

Lag (2012:397). Köparen har alltid rätt att få se en giltig energideklaration vid ett köp av en bostad eller lokal. Det gäller även vid köp av en del av en byggnad. Energideklarationen är till för att kunna jämföra olika byggnader med varandra.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

 

Vad händer om man inte gör energideklaration?2024-04-16T13:34:08+02:00

Boverket sköter tillsyn över att energideklarationer upprättas, men det är fastighetsägaren som ska se till att en certifierad energiexpert utför och registrerar energideklarationen. Om du fått vitesföreläggande bör tid bokas omgående för energideklaration.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

 

Hur ser en energideklaration ut?2024-04-16T13:34:50+02:00
Energideklarationen har förändrats vid ett antal olika tillfällen genom åren. I början av 2014 byttes de tidigare energinivåerna ut till energiklasser i en skala från A till G. Där står A för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta. Från och med den 1 januari 2019 uttrycks energiprestandan dessutom i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter:

 • energiklass
 • energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital
 • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital
 • specifik energianvändning (tidigare energiprestanda)
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • värmesystem
 • den uppvärmda arean, kallad Atemp
 • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
 • om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • åtgärdsförslag, för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • vilken energiexpert som utfört energideklarationen
 • sammanfattning av energideklarationen.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vilka byggnader behöver Energiberäkning?2023-08-23T09:34:07+02:00

Boverkets byggregler ställer krav på hur mycket energi ditt nybyggda hus får använda och för att bygglovet ska godkännas krävs det en energiberäkning. En energiberäkning är alltså något som behöver tas fram innan huset är byggt eller tillbyggnationen är påbörjad.

Energideklarera hjälper dig med din energiberäkning. Kontakta oss så guidar vi dig genom hela processen, effektivt, prisvärt och snabbt.

När krävs Energiberäkning Boverket?2023-08-14T10:26:43+02:00
En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnad, och för den färdigställda byggnaden om verifiering av energikraven ska ske genom beräkning.
Energideklarera hjälper dig med din energiberäkning. Kontakta oss så guidar vi dig genom hela processen, effektivt, prisvärt och snabbt.
Hur beställer man en energideklaration?2024-04-16T13:35:19+02:00

Du som är byggnadsägare, mäklare, förvaltare eller bostadsrättsinnehavare kan  beställa en befintlig energideklaration och få den skickad till dig med e-post. Om du inte hittar energideklarationen du söker, säkerställ att du har rätt uppgifter på byggnaden du söker efter.

Behöver du en ny energideklaration på din fastighet boka / erhåll offertförfrågan genom att klicka här

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Kan man göra avdrag för energideklaration?2023-08-23T09:34:37+02:00

Kostnaden för energideklarationen får tas upp som avdragsgill utgift om du ska sälja. Detta minskar därmed kapitalvinsten på fastigheten. En utgift för energideklaration för näringsfastigheter behandlas som en avdragsgill löpande driftskostnad.

Behöver jag en energideklaration?2024-04-16T13:35:47+02:00

Hus som används under en kort period under sommarhalvåret eller bostadshus som inte är avsedda för helårsboende behöver ingen energideklaration. Till det räknas bland annat sommarstugor. Undantag innefattar även:

 1. Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet.
 2. Industrianläggningar och verkstäder.
 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
  a) mindre än fyra månader per år, eller
  b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

Uppfyller inte era fastigheter något av ovanstående undantag så krävs det en energideklaration på er fastighet.

Erhåll offertförfrågan genom att klicka här

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Hur får man energiklass A eller B?2024-04-16T13:36:15+02:00

För att ett hus ska uppnå Energiklass A eller B ska huset ha ett primärenergital ca 25% under nybyggnadskravet. 

Ofta når nybyggda hus upp till kravet men inte alltid.

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Energideklarationens innehåll2024-04-16T13:36:41+02:00

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om: den uppvärmda arean i huset, kallad A. energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vilka banker ger grönt bolån?2024-04-16T13:37:17+02:00

De flesta stora banker idag erbjuder grönt bolån. Bland annat Handelsbanken, Swedbank, SBAB, Nordea, Länsförsäkringar.

Har du en fråga om just din bank kan erbjuda grönt bolån finns våra energiexperter alltid tillgängliga för att hjälpa dig att ta guida dig genom processen.

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Var kan jag hitta min energideklaration?2024-04-16T13:37:41+02:00

Energideklarationen är ett offentligt dokument. Det hittar du i Boverkets register. Finns inte energideklarationen hos Boverket så finns ingen tidigare energideklaration.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vem betalar energideklarationen?2024-04-16T13:38:06+02:00
Om inte säljaren har upprättat en energideklaration vid försäljningstidpunkten har köparen, efter att denne uppmanat säljaren om att upprätta en energideklaration, rätt att på egen bekostnad låta upprätta en energideklaration inom sex månader efter tillträdet av byggnaden och därefter kräva att säljaren bekostar denna.
Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer
Kan man göra en energideklaration själv?2024-04-16T13:38:22+02:00

Nej, energideklarationen måste utföras av en certifierad energiexperter.

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vad innebär en energideklaration?2024-04-16T13:38:37+02:00

Energideklarationen är ett dokument som visar hur mycket energi som går åt i ett hus eller annan byggnad.

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vad kostar en energideklaration?2024-01-23T22:23:51+01:00

Kostnaden för en energideklaration varierar beroende på objekt och plats. Kan vi utföra energideklarationen på distans är priset endast 1890kr.

Se här om din fastighet kraven kan vi göra din energideklaration på distans.

När ska byggnader energideklareras?2024-04-16T13:39:08+02:00

Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

 • När byggnader är nya.
 • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.
 • När byggnader upplåts med nyttjanderätt.
 • När byggnader säljs.

Vissa byggnader omfattas inte av kravet på energideklaration. Byggnader som inte är uppvärmda till mer än tio grader behöver exempelvis inte energideklareras.

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Hur länge är en energideklaration giltig?2024-04-16T13:41:02+02:00

En energideklaration är giltig i tio år. Därefter är byggnadsägaren skyldig att upprätta en ny energideklaration. Ägare av egna hem (villor och radhus som inte ägs av bostadsrättsförening) behöver inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer

Vi erbjuder

Certifierade

Certifierade energiexperter med lång erfarenhet.

Offert inom 48h

Snabbt hantering av protokoll.

Vi utför våra egna besiktningar

Vi utför själva alla energibesiktningar.

Tryggt och säkert

Vi hjälper från första kontakt till färdig energideklaration.

Stort upptagningsområde

Vårt upptäckningsområde täcker hela Sverige.

Konkurrenskraftigt pris

Avsaknaden av mellanhänder gör att vi kan erbjuda våra kunder ett Konkurrenskraftigt pris.

Vi kan utföra energideklarationer på distans

Energideklaration
utan platsbesök

Vi utför energideklaration på distans för 1890:- inkl. moms.
Vi strävar alltid efter att ha ett konkurrenskraftigt pris på energideklaration. Därför erbjuder vi prisgaranti och matchar det lägsta priset vid beställningstillfället.

I tjänsten ingår ett kostnadsfritt förhandsbesked till de kunder som önskar grönt bolån.

Exempel på när energideklarationen kan utföras på distans:

Fastigheten är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten.

Objektet är en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats.

Byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda.

Kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Pris energideklaration villa på distans:

1890kr inkl. moms

*Prisgaranti gäller motsvarande tjänst och ordinarie pris.

energideklaration

Grönt Bolån – Få lägre ränta med energieffektivt boende

Har du energiklass A eller B kan du ansöka om grönt bolån hos din bank. Med grönt bolån justeras din ränta ner 0,10 procentenheter.

Hur går jag tillväga för att få Grönt bolån?

Du behöver en energideklaration utfärdad efter 2014 som uppfyller kriterierna. Vi på Energideklarera.se utför din energideklaration snabbt och till ett bra pris. Därefter skickar vi in den till Boverket. 

Efter utförd och godkänd energideklaration kontaktar du din bank för att erhålla det gröna bolånet.

Energideklarera hela sverige
Alltid nära

Energideklarera täcker hela Sverige.

Våra certifierade besiktningsmän är redo att besöka dig inom kort oavsett om du bor i Kiruna eller Smygehuk.

Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Bjurholm, Boden, Bollnäs, Bräcke, Dorotea, Gällivare, Gävle, Haparanda, Hofors, Hudiksvall, Härjedalen, Härnösand, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Kramfors, Krokom, Ljusdal, Luleå, Lycksele, Malå, Nordanstig, Nordmaling, Norsjö, Ockelbo, Ovanåker, Pajala, Piteå, Ragunda, Robertsfors, Sandviken, Skellefteå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Sundsvall, Söderhamn, Timrå, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Älvsbyn, Ånge, Åre, Åsele, Örnsköldsvik, Östersund, Överkalix, Övertorneå

Arboga, Arvika, Askersund, Avesta, Borlänge, Botkyrka, Danderyd, Degerfors, Eda, Ekerö, Enköping, Eskilstuna, Fagersta, Falun, Filipstad, Flen, Forshaga, Gagnef, Gnesta, Grums, Hagfors, Hallsberg, Hallstahammar, Hammarö, Haninge, Heby, Hedemora, Huddinge, Håbo, Hällefors, Järfälla, Karlskoga, Karlstad, Katrineholm, Kil, Knivsta, Kristinehamn, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Leksand, Lidingö, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Munkfors, Nacka, Nora, Norberg, Norrtälje, Nykvarn, Nyköping, Nynäshamn, Orsa, Oxelösund, Rättvik, Sala, Salem, Sigtuna, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Sollentuna, Solna, Stockholm, Storfors, Strängnäs, Sundbyberg, Sunne, Surahammar, Säffle, Säter, Södertälje, Tierp, Torsby, Trosa, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Vallentuna, Vansbro, Vaxholm, Vingåker, Värmdö, Västerås, Årjäng, Älvdalen, Älvkarleby, Örebro, Österåker, Östhammar

Ale, Alingsås, Alvesta, Aneby, Bengtsfors, Bjuv, Bollebygd, Borgholm, Borås, Boxholm, Bromölla, Burlöv, Båstad, Dals-Ed, Eksjö, Emmaboda, Eslöv, Essunga, Falkenberg, Falköping, Finspång, Färgelanda, Gislaved, Gnosjö, Gotland, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Habo, Halmstad, Helsingborg, Herrljunga, Hjo, Hultsfred, Hylte, Härryda, Hässleholm, Höganäs, Högsby, Hörby, Höör, Jönköping, Kalmar, Karlsborg, Karlshamn, Karlskrona, Kinda, Klippan, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Lerum, Lessebo, Lidköping, LillaEdet, Linköping, Ljungby, Lomma, Lund, Lysekil, Malmö, Mariestad, Mark, Markaryd, Mellerud, Mjölby, Motala, Mullsjö, Munkedal, Mölndal, Mönsterås, Mörbylånga, Norrköping, Nybro, Nässjö, Olofström, Orust, Osby, Oskarshamn, Partille, Perstorp, Ronneby, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skurup, Skövde, Sotenäs, Staffanstorp, Stenungssund, Strömstad, Svalöv, Svedala, Svenljunga, Sävsjö, Söderköping, Sölvesborg, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tingsryd, Tjörn, Tomelilla, Torsås, Tranemo, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Uppvidinge, Vadstena, Vaggeryd, Valdemarsvik, Vara, Varberg, Vellinge, Vetlanda, Vimmerby, Vårgårda, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Växjö, Ydre, Ystad, Åmål, Åstorp, Åtvidaberg, Älmhult, Ängelholm, Öckerö, Ödeshög, Örkelljunga, Östra Göinge

Alltid nära

Energideklarera täcker hela Sverige.

Våra certifierade besiktningsmän är redo att besöka dig inom kort oavsett om du bor i Idre eller Smygehuk.

Energideklarera hela sverige

Energideklarera Bostadsrätt

Vi utför energideklaration för brf:er. Klicka här för att göra en
bokning av energideklaration för din bostadsrättsförening.

Energideklaration BRF

Energideklaration BRF

Energideklarera företag

Vi utför energideklarationer för företag. Klicka här för att göra en
bokning av energideklaration för ditt företag.

Energideklarera Företag

Energideklaration Företag

Energideklarera kommun

Vi utför energideklarationer kommuner. Klicka här för att göra en
bokning av energideklaration för din kommun.

energideklarera kommun

Energideklaration kommun

Energideklarera villa

Vi utför energideklarationer för villor. Klicka här för att göra en
bokning av energideklaration för ditt hus.

Energideklarera villa

Energideklaration villa

Radonmätning

Vi kan erbjuda radonmätning genom vår samarbetspartner Energibolaget Fastighetskontroll AB som utför radonmätningar via Radonova och är ackrediterade av Swedac och följer SSM:s metodbeskrivningar.

Till toppen