Boverkets byggregler ställer krav på hur mycket energi ditt nybyggda hus får använda och för att bygglovet ska godkännas krävs det en energiberäkning. En energiberäkning är alltså något som behöver tas fram innan huset är byggt eller tillbyggnationen är påbörjad.

Energideklarera hjälper dig med din energiberäkning. Kontakta oss så guidar vi dig genom hela processen, effektivt, prisvärt och snabbt.