Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

  • När byggnader är nya.
  • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.
  • När byggnader upplåts med nyttjanderätt.
  • När byggnader säljs.

Vissa byggnader omfattas inte av kravet på energideklaration. Byggnader som inte är uppvärmda till mer än tio grader behöver exempelvis inte energideklareras.

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer