En energiberäkning upprättas vid projekteringen av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnad, och för den färdigställda byggnaden om verifiering av energikraven ska ske genom beräkning.
Energideklarera hjälper dig med din energiberäkning. Kontakta oss så guidar vi dig genom hela processen, effektivt, prisvärt och snabbt.