Kostnaden för energideklarationen får tas upp som avdragsgill utgift om du ska sälja. Detta minskar därmed kapitalvinsten på fastigheten. En utgift för energideklaration för näringsfastigheter behandlas som en avdragsgill löpande driftskostnad.