Energideklarationen har förändrats vid ett antal olika tillfällen genom åren. I början av 2014 byttes de tidigare energinivåerna ut till energiklasser i en skala från A till G. Där står A för den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta. Från och med den 1 januari 2019 uttrycks energiprestandan dessutom i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter:

 • energiklass
 • energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital
 • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital
 • specifik energianvändning (tidigare energiprestanda)
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • värmesystem
 • den uppvärmda arean, kallad Atemp
 • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
 • om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • åtgärdsförslag, för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • vilken energiexpert som utfört energideklarationen
 • sammanfattning av energideklarationen.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer