Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om: den uppvärmda arean i huset, kallad A. energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana.

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer