Hus som används under en kort period under sommarhalvåret eller bostadshus som inte är avsedda för helårsboende behöver ingen energideklaration. Till det räknas bland annat sommarstugor. Undantag innefattar även:

 1. Byggnader som i huvudsak används för andakt eller religiös verksamhet.
 2. Industrianläggningar och verkstäder.
 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
  a) mindre än fyra månader per år, eller
  b) under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

Uppfyller inte era fastigheter något av ovanstående undantag så krävs det en energideklaration på er fastighet.

Erhåll offertförfrågan genom att klicka här

 

Obs! du har väl inte missat att vi i många fall kan utföra din energideklaration på distans. Kostnaden är endast 1 890kr inkl. moms för villa.
Läs mer